Standpunt

Category

Standpunt na uitlatingen KVHV

Aanklacht tegen de wanpraktijken van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond Gent (KVHV) en haar leden over de transgenderthematiek.

Read more