Fondsen

In de schoot van de oud-ledenwerking van ‘t Zal Wel Gaan werden twee fondsen opgericht die een dubbel doel hebben. Ten eerste ondersteunen de fondsen vrijdenkende studenten in hun studie aan de hand van renteloze studieleningen. Ten tweede worden ook vrijzinnige activiteiten in Gent financieel ondersteund.

Fonds Tony Bergmann vzw

In 1964 werd het eerste fonds opgericht vanuit de Bond der Oud-Leden van ‘t Zal Wel Gaan. Het werd genoemd naar Tony Bergmann (1835-1874), schrijver en oud-lid van ‘t Zal Wel Gaan.

Het Fonds Tony Bergmann vzw (FTB) steunde talloze studenten in het Gentse. Hoewel er al verschillende initiatieven bestonden om studenten financieel te ondersteunen, kende het FTB toch een unieke inslag. De renteloze studieleningen worden op maat van de aanvrager aangeboden. Leningsmodaliteiten en afbetalingsvoorwaarden worden in dialoog afgesproken, waarbij rekening wordt gehouden met de financiële situatie van de aanvrager. Ook vandaag is dit nog steeds het geval.

Daarnaast steunde het FTB verschillende vrijzinnige activiteiten in Gent, waarvan de uitreiking van de Geuzenprijs ongetwijfeld de belangrijkste is.

Het Fonds Tony Bergmann vzw is verder mede-oprichter van de Unie van Vrijzinnige Verenigingen (UVV, ook bekend als deMens.nu), zendgemachtigde omroep Lichtpunt en het Fonds Lucien De Coninck.

Fonds ‘t Zal Wel Gaan

In 2016 werd het Fonds ‘t Zal Wel Gaan opgericht. Dit fonds dient dezelfde doelen als het Fonds Tony Bergmann en wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Wij ontvangen giften via het Fonds ‘t Zal Wel Gaan, op de rekening van de Koning Boudewijn Stichting (IBAN: BE10 0000 0000 0404; BIC: BPOT BE B1), met als mededeling ‘Fonds ’t Zal Wel Gaan’ of als gestructureerde mededeling +++016/0610/00019+++. Vanaf 40 euro is je gift fiscaal aftrekbaar en zal je hiervoor een fiscaal attest ontvangen.