Bond der Oud-Leden

Als de studententijd van een ’t Zaller eindelijk richting eindmeet dendert, vangt deze (doorgaans onder dwang van een nieuwe generatie) de gevreesde ‘afbolprocedure’ aan, en treedt hij of zij toe tot het roemruchte pensionaat van de vereniging: de Bond der Oud-Leden van ‘t Zal Wel Gaan (BOL).

Opgericht in 1885, heeft de BOL tot doel om de continuïteit van het studentengenootschap te garanderen en de contacten tussen de verschillende generaties ‘t Zallers in stand te houden en te verstevigen. Deze oude rotten komen de zaal vullen indien de nieuwe generatie toch wat dunnetjes uitvalt, en springen al eens bij wanneer er hoogmoedige plannen voor boekjes of festivals zijn. In ruil vragen zij een luisterend oor van de jonge garde, om hen duidelijk te maken dat de dingen er in hun gloriejaren toch wat snediger, vrijer, eloquenter en bovendien bedwelmder aan toe gingen. Waar zijn de nieuwe leden? Waarom lacht er niemand met mijn moppen? En wie schreef er in godsnaam die –dt fout in dat laatste bericht?

Naast haar ondersteuning van ’t Zal, heeft de BOL in het verleden altijd een actieve en aparte rol gespeeld binnen de Vlaamse vrijzinnige gemeenschap. Zij doet dat op de manier die ‘t Zal kenmerkt: met een open geest, een niet aflatende zelfrelativering en een kritische ingesteldheid, ook tegenover vormen van dogmatisch denken binnen de eigen vrijzinnige gemeenschap.

De BOL is bereikbaar op [email protected].

Louise De Tremerie is de huidige voorzitster; Pieter-Jan Deprest is permanent secretaris.