Visie

Als vrijdenkerscollectief trachten we vrijzinnig humanistische waarden over te dragen in ons denken en doen. We onderschrijven de principes van vrij onderzoek . Dit houdt in dat we nooit zomaar alles zomaar geloven, maar dat we de dingen zelf willen onderzoeken en dan een debat laten ontstaan uit onze veelheid aan meningen. Een van onze leuzes is dan ook al lang ‘Nie geluve!’.

Verder zijn we ook lid van het Politiek en Filosofisch Konvent van de UGent. Het PFK groepeert de politieke, filosofische en levensbeschouwelijke verenigingen aan de UGent. Dit konvent is de uitgelezen plaats om je aan te sluiten bij een ideologische, filosofische of politieke beweging.

‘t Zal Wel Gaan is de enige levensbeschouwelijke lidvereniging binnen het PFK, zonder een politieke kleur.